GunBrittFlorin

ICT terapi - förändra hur du mår

ICT står för Instant Change Therapy, vilket är en djup, snabb och bestående förändringsmetod. Med hjälp av dess verktyg kan vi skapa nya förutsättningar för den inre sanning som vår yttre miljö har lärt oss och som vårt undermedvetna tror är sanning.


Med Instant Change Therapy (ICT) arbetar vi med ditt undermedvetna. Med snabba metoder och verktyg kan du bli fri från de svårigheter du möter i livet.


Det kan vara relationsproblem, trauman, depressioner, ångest, medberoende mm. ICT kallas ofta för den nya tidens terapiform, eftersom du får omedelbara märkbara förändringar.


Det går att utmärkt att ta enskilda sessioner och jag rekommenderar fler beroende på vad du upplevt och vilka Trauman just du har i ditt bagage.


”Det är du, som bestämmer hur”

Terapisessioner Online

Jag hjälper dig via sessioner online, var du än befinner dig.

Anmäl ditt intresse i formuläret längst ner på sidan, så kontaktar jag dig för bokning.


Ta min hjälp för att kunna hjälpa dig själv. Hos mig får du den hjälpen du är i behov av. Vi anpassar sessionerna mot Instant Change Therapy eller ”Bli fri från narcissistiska övergrepp och läk ditt medberoende”.


Genom att gå i terapi hos mig kommer du kunna få hjälp på vägen till förändring. 

INSTANT CHANGE THERAPY (ICT)


Under livets långa resa tappar vi mer eller mindre kontakten med den vi i sanning är, vår inre kompass och vägvisare – vår själ. Oftast sker det redan i tidig ålder, redan när vi föds in i en familj och på olika sätt försöker anpassa oss för att vi ska bli omhändertagna, sedda och få kärlek. Så tidigt som vid 7 års ålder har vi tappat stora delar av den vi egentligen är och skapat mängder av ”sanningar” om hur världen och livet ser ut.  Dessa sanningar lagras i vårt undermedvetna och styr sedan vårt liv på autopilot och som vi dessutom befäster genom de upplevelser och händelser vi som vuxna möter genom livet.


När vi senare kommer till en punkt där vi inte längre står ut med exempelvis relationsproblem, svårigheter, depressioner osv så försöker vi lösa det genom det logiska och kognitiva alternativ. Exempel på det är den traditionella terapin & coachning, alternativa metoder eller genom att ”smita förbi” våra personliga problem och gå till andligt sökande… Inget av detta är naturligtvis fel, men hjälper minimalt eftersom våra liv styrs till minst 95% av vårt undermedvetna. Så länge vi inte kommer åt det som omedvetet styr oss spelar det ingen roll hur mycket vi ”förstår” eller ”hur andliga vi är” – problemen kommer ändå kvarstå!


Med Instant Change Therapy (ICT) går vi till ditt undermedvetna och med näst intill magiskt snabba metoder & verktyg hjälper vi dig att bli fri från i princip alla svårigheter du möter i livet. Det spelar ingen roll om det gäller relationsproblem, trauman, depressioner osv. Detta är en av anledningarna till att många kallar ICT för ”den nya tidens terapiform” – du får märkbara förändringar på en gång! Med snabba metoder och verktyg kan du bli fri från de svårigheter du möter i livet. Det kan vara relationsproblem, trauman, depression, ångest mm. ICT kallas ofta för den nya tidens terapiform, eftersom du får omedelbara märkbara förändringar.

PRISER


ICT - Samtalca 90 min


Terapi session online

1.190kr


ICT - Resa

Ett samtal/vecka

under 3 månader

12 x 60 min


Terapi session online i grupp eller enskilt

Kontakta Gun-Britt för förfrågan & ansökan.

kontakt@gunbrittflorin.se

Anmäl Ditt intresse till ICT-Terapi